نوشته‌ها

ناحیه صنعتی چار اویماق

ناحیه صنعتی چار اویماق واقع در استان آذربایجان شرقی است.

لیست محصولات و خدمات ناحیه صنعتی چار اویماق:
سردخانه ثابت دو مداره ، انبارداری و نگهدای گندم و آرد(سیلو) ، انبارداری و نگهداری محصولات کشاورزی توسط سیلوی غلات ، سایر تریلرها یا نیم تریلرهای کشاورزی طبقه بندی نشده در جای دیگر, ماشین برداشت و جداسازی دانه کدو ، بتن سیال معمولی

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی چار اویماق عبارت اند از: قره آغاج، قره آغاج، ناحیه صنعتی فجر هشترود، شهرک صنعتی هشترود، هشترود، نظرکهریزی، شهرک صنعتی ترکمانچای، خراجو، ترکمانچای، تیکمه داش

ناحیه صنعتی زنوز

ناحیه صنعتی زنوز واقع در استان آذربایجان شرقی است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی زنوز عبارت اند از: زنوز، شهرک صنعتی سرامیکی مرند، شهرک صنعتی مرند، مرند، یامچی، بناب جدید، هادیشهر، شهرک صنعتی جلفا (هادی شهر)، کشکسرای، سیه رود

شهرک صنعتی میانه ۲

شهرک صنعتی میانه ۲ واقع در استان آذربایجان شرقی است.

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی میانه ۲ عبارت اند از: شهرک صنعتی میانه ۱، میانه، شهرک صنعتی کاغذکنان، آقکند، ترک، ناحیه صنعتی ترک میانه، ماه نشان، شهرک صنعتی ماهنشان، شهرک صنعتی زنجان ۴ (دره لیک)، شهرک صنعتی ترکمانچای

شهرک صنعتی جلفا (هادی شهر)

شهرک صنعتی جلفا (هادی شهر) واقع در استان آذربایجان شرقی است.

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی جلفا (هادی شهر) عبارت اند از: هادیشهر، جلفا، ناحیه صنعتی زنوز، یامچی، زنوز، شهرک صنعتی سرامیکی مرند، شهرک صنعتی مرند، کشکسرای، سیه رود، شهرک صنعتی مرند ۲

شهرک صنعتی کلیبر

شهرک صنعتی کلیبر واقع در استان آذربایجان شرقی است.

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی کلیبر عبارت اند از: ناحیه صنعتی یوزبند کلیبر، کلیبر، هوراند، اهر، ناحیه صنعتی کرنگاه اهر، شهرک صنعتی اهر، آبش احمد، خمارلو، خمارلو، هریس

شهرک صنعتی مرند ۲

شهرک صنعتی مرند ۲ واقع در استان آذربایجان شرقی است.

لیست محصولات و خدمات شهرک صنعتی مرند ۲:
اسقاط وسایل نقلیه ، اسقاط خودروی فرسوده, بازیافت فولاد و چدن

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی مرند ۲ عبارت اند از: کشکسرای، تسوج، یامچی، ناحیه صنعتی چهرگان شبستر، شرفخانه، کوزه کنان، شهرک صنعتی مرند، شهرک صنعتی سرامیکی مرند، ناحیه صنعتی کوزه کنان شبستر، مرند

شهرک صنعتی ملکان

شهرک صنعتی ملکان واقع در استان آذربایجان شرقی است.

لیست محصولات و خدمات شهرک صنعتی ملکان:
بازیافت ضایعات و محصولات پلاستیکی ، درجه بندی وشستشوی کشمش ، تصفیه وبسته بندی کشمش ، کشمش ، کشمش, بسته بندی خشکبار ، بسته بندی سبزیجات و صیفی جات تازه

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی ملکان عبارت اند از: ملکان، بناب، ناحیه صنعتی خوشه مهر بناب، ناحیه صنعتی شورگل بناب، ناحیه صنعتی اسماعیل آباد ملکان، شهرک صنعتی بناب، ناحیه صنعتی خضرلو عجب شیر، مراغه، شهرک صنعتی مراغه، لیلان

شهرک صنعتی ترکمانچای

شهرک صنعتی ترکمانچای واقع در استان آذربایجان شرقی است.

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی ترکمانچای عبارت اند از: ترکمانچای، هشترود، شهرک صنعتی هشترود، شهرک صنعتی میانه ۱، ناحیه صنعتی فجر هشترود، میانه، ناحیه صنعتی ترک میانه، ترک، سراب، شربیان

شهرک صنعتی اسکو

شهرک صنعتی اسکو واقع در استان آذربایجان شرقی است.

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی اسکو عبارت اند از: اسکو، سردرود، شهرک صنعتی تبریز ۱ (شهید رجایی) ، شهرک صنعتی تبریز ۴ (سهند)، ایلخچی، ممقان، ناحیه صنعتی آخولا، شهرک صنعتی فن آوری قطعات خودرو، آذرشهر، شهرک صنعتی تبریز ۲ (شهید سلیمی)

ناحیه صنعتی یوزبند کلیبر

ناحیه صنعتی یوزبند کلیبر واقع در استان آذربایجان شرقی است.

لیست محصولات و خدمات ناحیه صنعتی یوزبند کلیبر:
محصولات و قطعات پلاستیکی مرتبط با لوازم و تجهیزات برقی ، انواع پری فرم, دستگاه درپوش گذاری القایی محفظه پلاستیکی, بطری از PET, قطعات سیستم سوخت رسانی خودرو ، قطعات سیستم برق رسانی و احتراق

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی یوزبند کلیبر عبارت اند از: شهرک صنعتی کلیبر، کلیبر، هوراند، اهر، ناحیه صنعتی کرنگاه اهر، شهرک صنعتی اهر، آبش احمد، خمارلو، خمارلو، هریس