قطعات کمپرسورقطعات کمپرسور

خدمات پردیس صنعت، عرضه کننده انواع قطعات کمپرسور هوا

کمپرسورهوا دستگاهی است که برای فشرده کردن هوای محیط اطراف و استفاده بهینه از هوای تحت فشار مورد استفاده قرار میگیرد.

 

انواع کمپرسور هوا:

دو نوع اصلی کمپرسور هوا عبارتند از کمپرسور هوا اسکرو و کمپرسور هوا پیستونی

قطعات کمپرسور شامل قطعات مکانیکی کمپرسور ، قطعات برقی کمپرسور ، شاسی و بدنه کمپرسور

قطعات کمپرسور اسکرو ، قطعات کمپرسور پیستونی و لوازم یدکی کمپرسور های دیگر

کرسی کمپرسور، ست تسمه کمپرسور، واحد هواساز، روغن نما کمپرسور، پد زیر کرسی، پولی کمپرسور، پولی الکتروموتور، الکتروموتور کمپرسور و…