شهرک های صنعتی ایران

شهرک صنعتی میانه ۲

شهرک صنعتی میانه ۲ واقع در استان آذربایجان شرقی است.

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی میانه ۲ عبارت اند از: شهرک صنعتی میانه ۱، میانه، شهرک صنعتی کاغذکنان، آقکند، ترک، ناحیه صنعتی ترک میانه، ماه نشان، شهرک صنعتی ماهنشان، شهرک صنعتی زنجان ۴ (دره لیک)، شهرک صنعتی ترکمانچای

ناحیه صنعتی چار اویماق

ناحیه صنعتی چار اویماق واقع در استان آذربایجان شرقی است.

لیست محصولات و خدمات ناحیه صنعتی چار اویماق:
سردخانه ثابت دو مداره ، انبارداری و نگهدای گندم و آرد(سیلو) ، انبارداری و نگهداری محصولات کشاورزی توسط سیلوی غلات ، سایر تریلرها یا نیم تریلرهای کشاورزی طبقه بندی نشده در جای دیگر, ماشین برداشت و جداسازی دانه کدو ، بتن سیال معمولی

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی چار اویماق عبارت اند از: قره آغاج، قره آغاج، ناحیه صنعتی فجر هشترود، شهرک صنعتی هشترود، هشترود، نظرکهریزی، شهرک صنعتی ترکمانچای، خراجو، ترکمانچای، تیکمه داش

ناحیه صنعتی زنوز

ناحیه صنعتی زنوز واقع در استان آذربایجان شرقی است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی زنوز عبارت اند از: زنوز، شهرک صنعتی سرامیکی مرند، شهرک صنعتی مرند، مرند، یامچی، بناب جدید، هادیشهر، شهرک صنعتی جلفا (هادی شهر)، کشکسرای، سیه رود

شهرک صنعتی خاوران

شهرک صنعتی خاوران واقع در استان تهران است.

لیست محصولات و خدمات شهرک صنعتی خاوران:
تراشکاری ، انواع شیرآلات ساختمانی بهداشتی ، بسته بندی انواع قطعات خودرو ، انواع لوازم الات بهداشتی فلزی
بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی خاوران عبارت اند از: فرون آباد، پاکدشت، قرچک، شهرک صنعتی قرچک، ری، باقرشهر، شهر سنگ تهران، شریف آباد، ورامین، شهرک صنعتی عباس آباد

شهرک صنعتی پلدشت

شهرک صنعتی پلدشت واقع در استان آذربایجان غربی است.

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی پلدشت عبارت اند از: شهرک صنعتی شوط، پلدشت، شوط، ناحیه صنعتی قره ضیاء الدین، ماکو، شهرک صنعتی ماکو ۲، ایواوغلی، شهرک صنعتی ماکو، شهرک صنعتی کانی خوی، سیه چشمه

شهرک صنعتی چالدران

شهرک صنعتی چالدران واقع در استان آذربایجان غربی است.

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی چالدران عبارت اند از: سیه چشمه، ماکو، شهرک صنعتی ماکو، شهرک صنعتی ماکو ۲، بازرگان، آواجیق، شوط، قطور، شهرک صنعتی شوط، شهرک صنعتی پلدشت

شهرک صنعتی ماکو ۲

شهرک صنعتی ماکو ۲ واقع در استان آذربایجان غربی است.

لیست محصولات و خدمات شهرک صنعتی ماکو ۲:
محصولات بتنی مسلح, محصولات بتنی غیر مسلح ، محصولات بتنی غیر مسلح از بتن معمولی

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی ماکو ۲ عبارت اند از: ماکو، شهرک صنعتی ماکو، بازرگان، سیه چشمه، آواجیق، شهرک صنعتی چالدران، شوط، شهرک صنعتی شوط، شهرک صنعتی پلدشت، پلدشت

شهرک صنعتی کانی خوی

شهرک صنعتی کانی خوی واقع در استان آذربایجان غربی است.

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی کانی خوی عبارت اند از: ناحیه صنعتی ایواوغلی، ایواوغلی، دیزج دیز، خوی، ناحیه صنعتی قره ضیاء الدین، شهرک صنعتی مرند ۲، ناحیه صنعتی چهرگان شبستر، فیرورق، تسوج، کشکسرای

ناحیه صنعتی ایواوغلی

ناحیه صنعتی ایواوغلی واقع در استان آذربایجان غربی است.

لیست محصولات و خدمات ناحیه صنعتی ایواوغلی:
سیلیس دانه بندی شده ، شمش طلا, شمش نقره ، ماسه ریخته گری سیلیسی

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی ایواوغلی عبارت اند از: شهرک صنعتی کانی خوی، ایواوغلی، دیزج دیز، خوی، ناحیه صنعتی قره ضیاء الدین، شهرک صنعتی مرند ۲، ناحیه صنعتی چهرگان شبستر، تسوج، فیرورق، کشکسرای

ناحیه صنعتی خلیفه لو

ناحیه صنعتی خلیفه لو واقع در استان آذربایجان غربی است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی خلیفه لو عبارت اند از: ناحیه صنعتی راهدانه، شهرک صنعتی نقده، نقده، مهاباد، شهرک صنعتی مهاباد، گردکشانه، ناحیه صنعتی نالوس، نالوس، شهرک صنعتی اشنویه، خلیفان