بالابر قیچی (آکاردئونی)

بالابر قیچی یا آکاردئونی نوعی از پلت فرم است که معمولا می تواند فقط بطور عمودی بالا و پایین برود. مکانیسمی که در آن استفاده شده است مرتبطی است که امکان تاشدن را در حالت ضربدری به فرم X فراهم می کند که بعنوان پانتوگراف شناخته شده است. حرکت روبه بالا با کاربرد فشار به بالا از پایین ترین بخش به دست می آید که این الگوی ضربدری است که این کار را می کند و پلت فرم را بطور عمودی حرکت می دهد. سکوی کار ممکن است قسمت پل مانندی داشته باشد که دسترسی نزدیک تر را به سطح کار ممکن می سازد (که این به خاطر محدودیت های طبیعی ناشی از حرکت عمودی است). حرکت انقباضی قیچی می تواند هیدرولیکی، پنوماتیکی یا مکانیکی باشد. بسته به نوع سیستم انرژی به کار رفته در بالابر ممکن است نیاز به هیچ نوع انرژی الکتریکی نداشته باشد بلکه با انرژی پنوماتیکی یا هیدرولیکی کار کند. دلیل اصلی که این روش های انرژی برای بالابر ترجیح داده می شود امکان انتخاب ایمن برای برگشتن سکوی بالابر به سطح زمین با آزادسازی دریچه کنترل به صورت دستی است.

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت