انواع پالت

اگرچه پالت ها اکنون در شکل ها و اندازه های متفاوتی موجود می باشند، امّا همه پالت ها به دوگروه عمده تقسیم می شوند: پالت های آویزه دار و پالت های با مانع. سازمان ملی کانتینر و پالت های چوبی یک سیستم طراحی پالت را به نام PDSQ برای تولیدکنندگان پالت به وجود آورده است PDSQ یک برنامه کامپیوتری است که به تمام سازندگان پالت این امکان را می دهد که بهترین و مناسب ترین طراحی پالت را برای یک واحد مشخص بار انتخاب و تولید کنند و چندین انتخاب برای برگزیدن چوب مخصوص مشخص کرده که از هزینه های اضافی بکاهد. Cap3d هم برنامه دیگرکامپیوتری است که همان کار را انجام دهد.

پالت آویزه دار

پالت های آویزه دار ازچارچوبی که از سه تکه مساوی چوب جنگلی تشکیل شده، استفاده می کنند (آویزه نامیده می شوند)‌. تخته های بالایی سپس به آویزه ها اضافه می شوند تا ساختار یک پالت را به وجود آورند. ازآنجاییکه جک پالت می تواند آنها را تنها به جای چهارجهت، از دوجهت بلند کند، این نوع پالت را پالت دوجهته ( دارای دوجهت) نیز می نامند. جرثقیل شاخک دار یک پالت آویزه دار را از هر چهارجهت می تواند بلند کند، با این حال بلند شدن از طریق آویزه ها دارای امنیت بیشتری می باشد.

پالت با مانع

پالت های بامانع (پالت مابوج نیز نامیده می شود) نوعاً از پالت های آویزه دار قوی تر هستند. پالت های بامانع هم از آویزه های عمودی و هم از آویزه های مساوی برای تسهیل بیشتر و کنترل بهتر بهره برداری می کند. ازآنجاییکه یک جک پالت از هرسو می تواند آن را بلند کند، این نوع پالت را پالت چهارجهته (‌دارای چهارمسیر)‌ نیزمی نامند.

پالت با پایه هایی دراطراف

تمام پالت های آویزه دارو برخی ازپالت های با مانع دارای پایه های بدون جهت هستند به این معنی که تخته های پایین (زیرین) در یک جهت کشیده می شوند. در صورتیکه تجهیزات اتوماتیکی برای کنترل آن را بتوان طراحی نمود، اگرلبه های پایینی (‌زیرین) پالت باعث شوند تخته های پایین دردو مسیر بچرخند، این پالت اغلب سریعتر و موثرتر عمل می کند.

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت