موبایل کرین چیست؟

موبایل کرین نوعی کرین با کنترل کابلی است که بر روی وسایل نقلیه چرخ زنجیری یا چرخ لاستیکی حمل می شود و یا یک کرین هیدرولیک با بازوی تلسکوپی است که بر روی حمل کننده های کامیونی نصب می شود و یا می تواند انواع خودران نیز داشته باشد.

موبایل کرین ها برای انتقال راحت به یک سایت و استفاده برای انواع مختلف بار و محموله بدون نیاز یا با نیاز کم به مونتاژ طراحی شده اند.

مشخصات کارکرد
حداکثر ظرفیت باربرداری ۵۰۰۰۰ kg
حداکثر گشتاور برای دکل بسته ۱۷۶۴ kN.m
حداکثر گشتاور برای دکل باز ۹۴۰٫۸ kN.m
حداکثر ارتفاع بالابری دکل در حالت بسته ۱۱٫۶ m
حداکثر ارتفاع بالابری دکل در حالت باز ۴۲٫۱ m
حداکثر ارتفاع بالابری دکل در حالت باز + جیب ۵۸٫۳ m
سرعت عملکرد دستگاه
حد اکثر سرعت بالابری قرقره اصلی ۱۳۰ m/min
حداکثر گشتاور برای دکل بسته ۱۷۶۴ kN.m
حد اکثر سرعت بالابری قرقره کمکی ۱۳۰ m/min
زمان مورد نیاز جهت باز شدن بازوی اصلی ۵۰ s
مدت زمان باز شدن کامل دکل ۹۵ s
سرعت چرخش قسمت گردان ۰ – ۲ r/min
حرکت دستگاه
حداکثر سرعت حرکت ۷۶ km/h
حداکثر شیب روی ۴۰%
حداقل شعاع گردش ≤۲۴ m
حداقل فاصله کف شاسی تا زمین ۲۸۰ mm
مصرف سوخت در هر ۱۰۰ کیلومتر ۴۳ L
وزن
وزن دستگاه آماده بارگیری با اپراتور ۴۱۰۰۰ kg
وزن خالص دستگاه ۴۰۸۷۰ kg
بار قابل تحمل روی محور جلو ۱۵۰۰۰ kg
بار قابل تحمل روی محور عقب ۲۶۰۰۰ kg