جک پالت باسکول دار

جک پالت باسکول دار وسیله ای است که علاوه بر عمل جابجایی و انتقال بار وزن بار را نیز نشان می دهد. برای اینکه وزن بار به شما صحیح نشان داده شود نیاز به رعایت نکاتی است که خلاصه ای از این توصیه ها در شکل زیر آمده است. برای اینکه وزن بار گرفته شده توسط جک پالت باسکول دار صحیح باشد باید بار در وسط پالت قرار گرفته شده باشد. وزن بار بیش از حد تحمل جک پالت نباشد. همچنین دمای محیط در زمان اندازه گیری بیش از حد بالا یا پایین نباشد. بر روی شیب و محیط های ناهموار عدد ممکن است درست نباشد همچنین در عین حال باید دقت کنید که بر روی صفحه کامپیوتری و دستگاه آن موادی نریزد یا به آن ضربه ای وارد نشود.

جک پالت باسکول دار برای اینکه وزن اندازه گیری شده کالا صحیح باشد باید بار در قسمت مرکز پالت قرار گیرد نه در کناره ها جک پالت باسکول دار بار در جای صحیح روی جک پالت باشد. دمای هوا نه بسیار گرم نه بسیار سرد باشد. وزن بار بیش از تحمل جک پالت نباشد. بر روی ناهمواری ها و شیب های بیش از حد نباشد. از ریختن مواد روی قسمت دیجیتالی نشانگر وزن بپرهیزید.

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت