لیفتراک دیزلی

لیفتراک دیزلی یکی دیگر از انواع لیفتراک میباشد که در صنعت کاربرد دارد . یکی از نکاتی که باید در زمان انتخاب لیفتراک مد نظر قرار دهید اینست که هر کدام از انواع لیفتراک کاربرد خاصی دارد و برای فضای خاصی مورد استفاده قرار می گیرد.

لیفتراک دیزلی برای کار در مناطق باز و غیر سرپوشیده استفاده می شوند اما می تواند در مناطق سرپوشیده با تهویه مناسب مانند انبارهای بزرگ به کار روند. لیفتراک دیزلی می توانند بارهایی را با وزن زیاد جابه جا کنند و اگر نیاز به جابه جایی ظرفیت بار بزرگتر از ۱٫۵ تن باشد مناسب اند. لیفتراک های دیزلی معمولا سرعت بیشتری دارند که این می تواند برای فضاهای باز یک حسن باشد.

سوختی که در لیفتراک های دیزلی استفاده می شود گازوئیل است که نسبت به  بنزین دیرتر تبخیر می شود . انژکتور در موتور های دیزل از اجزای  بسیار پیچیده ای تشکیل شده است. انژکتور بایستی قادر باشد تا دما و فشار داخلی سیلندر را تحمل کرده و سوخت  را به قطرات ریز تبدیل کند.

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت