پمپ بتن هوایی

در این دسته از پمپها یک پمپ بتن بر روی شاسی کامیون که ممکن است به دلیل تحمل وزن دارای محورهای بیشتری از کامیون های معمول باشد، نصب می گردد. به همین دلیل اصطلاحاً به آنها پمپ بتن هوایی گفته می شود.

همچنین به منظور انتقال بتن تا محل مصرف از بازوهای تاشو که تعداد آنها بین ۳ تا ۴ بازو متغیر است، بهره گرفته می شود . این بازوهای به کمک جک هیدرولیک باز شده و در راستاها و زوایای مختلف قرار می گیرند. به موازات هر بازو لوله انتقال بتن با اتصالهای انعطاف پذیر تعبیه شده که می تواند بتن را به محل مصرف انتقال دهد .

معمولاً این کامیونها مجهز به جکهای کناری تعادل (Outrigger ) هستند، زیرا در اثر باز شدن بازوها ممکن است کامیون از حالت تعادل خارج شده و واژگون گردد . در صورتیکه قابلیت مانور بالا و شعاع چرخش حداقل مورد نیاز باشد، از کامیونهایی با دو محور جلو و سه محور عقب استفاده می شود. این دستگاهها به گونه ای طراحی شد ه اند که بوم آنها می تواند به ورودی های خیلی باریک ساختمانها یا در کارگاههای سازه های فولادی دسترسی داشته باشد . انتقال بتن و بتن ریزی می تواند در هر دو راستای افقی و قائم انجام شود .

معمولاً این دستگاهها توانایی بتن ریزی در سطوح بالاتر و پائینتر از تراز قرارگیری ماشین را توأماً دارا م ی باشد. این پمپها معمولاً تا راندمان اسمی مترمکعب در ساعت و با فشار بتن ۹۶ بار موجود هستند و تا قطر سنگدانه ۶۴ میلی متر را انتقال می دهند، ولی در عمل پمپهای مرسوم راندمان ۷۰ مترمکعب در ساعت با تحمل فشار ۷۰ بار داشته و تا قطر ۲۵ میلی متر را میتوانند انتقال دهند