ناحیه صنعتی کلدوزخ

ناحیه صنعتی کلدوزخ واقع در استان خوزستان است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی کلدوزخ عبارت اند از: ایذه، شهرک صنعتی ایذه، قلعه تل، ناحیه صنعتی منگشت باغملک، شهرک صنعتی باغملک، باغ ملک، دهدز، میداود، صیدون، هفتگل

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت