ناحیه صنعتی چار اویماق

ناحیه صنعتی چار اویماق واقع در استان آذربایجان شرقی است.

لیست محصولات و خدمات ناحیه صنعتی چار اویماق:
سردخانه ثابت دو مداره ، انبارداری و نگهدای گندم و آرد(سیلو) ، انبارداری و نگهداری محصولات کشاورزی توسط سیلوی غلات ، سایر تریلرها یا نیم تریلرهای کشاورزی طبقه بندی نشده در جای دیگر, ماشین برداشت و جداسازی دانه کدو ، بتن سیال معمولی

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی چار اویماق عبارت اند از: قره آغاج، قره آغاج، ناحیه صنعتی فجر هشترود، شهرک صنعتی هشترود، هشترود، نظرکهریزی، شهرک صنعتی ترکمانچای، خراجو، ترکمانچای، تیکمه داش

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت