ناحیه صنعتی پارس آباد

ناحیه صنعتی پارس آباد واقع در استان اردبیل است.

لیست محصولات و خدمات ناحیه صنعتی پارس آباد:
کاغذ چاپ و تحریر از ضایعات کاغذ و مقوا ، بادام زمینی فرآوری شده ، بتن سیال معمولی ، محصولات بتنی غیر مسلح از بتن معمولی, محصولات بتنی مسلح پیش ساخته

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی پارس آباد عبارت اند از: شهرک صنعتی پارس آباد، اصلاندوز، پارس آباد، تازه کند، آبش احمد، ناحیه صنعتی روح کندی، شهرک صنعتی گرمی، ناحیه صنعتی شکرآب، گرمی، هوراند