ناحیه صنعتی هویزه

ناحیه صنعتی هویزه واقع در استان خوزستان است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی هویزه عبارت اند از: هویزه، رفیع، شهرک صنعتی سوسنگرد، سوسنگرد، ناحیه صنعتی مرعی دشت آزادگان، بستان، حمیدیه، ناحیه صنعتی چذابه، الوان، ناحیه صنعتی شاوور