ناحیه صنعتی نوده انقلاب

ناحیه صنعتی نوده انقلاب واقع در استان خراسان رضوی است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی نوده انقلاب عبارت اند از: شهرک صنعتی جوین، سبزوار، شهرک صنعتی سبزوار ۱، شهرک صنعتی سبزوار ۲، ناحیه صنعتی خوشاب ، صفی آباد، نقاب، نقاب، سلطان آباد، سلطان آباد

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت