ناحیه صنعتی نالوس

ناحیه صنعتی نالوس واقع در استان آذربایجان غربی است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی نالوس عبارت اند از: نالوس، اشنویه، شهرک صنعتی اشنویه، گردکشانه، نقده، شهرک صنعتی پیرانشهر، پیرانشهر، شهرک صنعتی نقده، ناحیه صنعتی راهدانه، ناحیه صنعتی خلیفه لو

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت