ناحیه صنعتی مشگین شهر

ناحیه صنعتی مشگین شهر واقع در استان اردبیل است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی مشگین شهر عبارت اند از: مشگین شهر، شهرک صنعتی مشگین شهر، لاهرود، فخرآباد، مرادلو، شهرک صنعتی سراب، شهرک صنعتی تخصصی آب، سراب، ناحیه صنعتی کرنگاه اهر، هریس