ناحیه صنعتی صنفی – خدماتی ایلام

ناحیه صنعتی صنفی – خدماتی ایلام واقع در استان ایلام است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی صنفی – خدماتی ایلام عبارت اند از: ایلام، شهرک صنعتی ایلام، چوار، صالح آباد، دلگشا، سرابله، ناحیه صنعتی ملکشاهی، ارکواز، ایوان، آسمان آباد

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت