ناحیه صنعتی صنایع دستی شهرضا

ناحیه صنعتی صنایع دستی شهرضا واقع در استان اصفهان است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی صنایع دستی شهرضا عبارت اند از: شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا، شهرضا، شهرک صنعتی رازی (رنگسازان)، منظریه، گلشن، شهرک صنعتی پوده، نصرآباد، ناحیه صنعتی جمبزه، دهاقان، شهرک صنعتی دهاقان

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت