ناحیه صنعتی ششتمد

ناحیه صنعتی ششتمد واقع در استان خراسان رضوی است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی ششتمد عبارت اند از: ششتمد، سبزوار، شهرک صنعتی سبزوار ۲، شهرک صنعتی سبزوار ۱، ناحیه صنعتی خوشاب ، سلطان آباد، سلطان آباد، ناحیه صنعتی نوده انقلاب، روداب، شهرک صنعتی جوین

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت