ناحیه صنعتی شاوور

ناحیه صنعتی شاوور واقع در استان خوزستان است.

لیست محصولات و خدمات ناحیه صنعتی شاوور:
نیروگاه خورشیدی ، آسفالت ، برنج پوست گیری شده( با سبوس یا بدون سبوس) ، شستشو ودانه بندی شن وماسه

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی شاوور عبارت اند از: الوان، شاوور، شهرک صنعتی شوش، حر، شوش، میانرود، صفی آباد، چغامیش، شهرک صنعتی سوسنگرد، سوسنگرد