ناحیه صنعتی سردشت زیدون (بهبهان)

ناحیه صنعتی سردشت زیدون (بهبهان) واقع در استان خوزستان است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی سردشت زیدون (بهبهان) عبارت اند از: ناحیه صنعتی زیدون بهبهان، سردشت، بهبهان، شهرک صنعتی بهبهان، شهرک صنعتی دیلم، ناحیه صنعتی بویرات، منطقه ویژه اقتصادی شمال استان، شهرک صنعتی گچساران، امام حسن، شهرک صنعتی آغاجاری