ناحیه صنعتی سرایان ۲

ناحیه صنعتی سرایان ۲ واقع در استان خراسان جنوبی است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی سرایان ۲ عبارت اند از: سرایان، ناحیه صنعتی سرایان ۱، آیسک، سه قلعه، ناحیه صنعتی خضری (شهید کاوه)، خضری دشت بیاض، کاخک، اسلامیه، نیمبلوک، شهرک صنعتی فردوس