ناحیه صنعتی راز و جرگلان

ناحیه صنعتی راز و جرگلان واقع در استان خراسان شمالی است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی راز و جرگلان عبارت اند از: راز، پیش قلعه، شهرک صنعتی مانه و سملقان، آشخانه، ناحیه صنعتی مهمانک، شهرک صنعتی بجنورد، منطقه ویژه اقتصادی بجنورد، شهرک صنعتی بیدک، قاضی، بجنورد