ناحیه صنعتی دیهوک

ناحیه صنعتی دیهوک واقع در استان خراسان جنوبی است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی دیهوک عبارت اند از: ارسک، ناحیه صنعتی بشرویه، بشرویه، شهرک صنعتی طبس، سه قلعه، فردوس، اسلامیه، آیسک، شهرک صنعتی فردوس، ناحیه صنعتی سرایان ۱

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت