ناحیه صنعتی دارخوین

ناحیه صنعتی دارخوین واقع در استان خوزستان است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی دارخوین عبارت اند از: دارخوین، شادگان، شهرک صنعتی شادگان، شهرک صنعتی خرمشهر، شهرک صنعتی آبادان ۱، شهرک صنعتی آبادان ۲، خرمشهر، آبادان، مقاومت، مینوشهر

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت