ناحیه صنعتی خلیفه لو

ناحیه صنعتی خلیفه لو واقع در استان آذربایجان غربی است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی خلیفه لو عبارت اند از: ناحیه صنعتی راهدانه، شهرک صنعتی نقده، نقده، مهاباد، شهرک صنعتی مهاباد، گردکشانه، ناحیه صنعتی نالوس، نالوس، شهرک صنعتی اشنویه، خلیفان

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت