ناحیه صنعتی بام

ناحیه صنعتی بام واقع در استان خراسان شمالی است.

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی بام عبارت اند از: صفی آباد، ناحیه صنعتی عباس آباد، اسفراین، شهرک صنعتی جوین، نقاب، نقاب، ناحیه صنعتی نوده انقلاب، شهرک صنعتی اسفراین، شهرک صنعتی شیروان، شهرک صنعتی فاروج

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت