ناحیه صنعتی اسدیه

ناحیه صنعتی اسدیه واقع در استان خراسان جنوبی است.

لیست محصولات و خدمات ناحیه صنعتی اسدیه:
بسته بندی خشکبار

بعضی از مکان های نزدیک ناحیه صنعتی اسدیه عبارت اند از: اسدیه، قهستان، گزیک، شهرک صنعتی سنگ سربیشه، طبس مسینا، ناحیه صنعتی سربیشه، سربیشه، مود، ناحیه صنعتی مود، زهان

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت