شهرک صنعتی کلیبر

شهرک صنعتی کلیبر واقع در استان آذربایجان شرقی است.

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی کلیبر عبارت اند از: ناحیه صنعتی یوزبند کلیبر، کلیبر، هوراند، اهر، ناحیه صنعتی کرنگاه اهر، شهرک صنعتی اهر، آبش احمد، خمارلو، خمارلو، هریس

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت