شهرک صنعتی کانی خوی

شهرک صنعتی کانی خوی واقع در استان آذربایجان غربی است.

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی کانی خوی عبارت اند از: ناحیه صنعتی ایواوغلی، ایواوغلی، دیزج دیز، خوی، ناحیه صنعتی قره ضیاء الدین، شهرک صنعتی مرند ۲، ناحیه صنعتی چهرگان شبستر، فیرورق، تسوج، کشکسرای