شهرک صنعتی پلدشت

شهرک صنعتی پلدشت واقع در استان آذربایجان غربی است.

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی پلدشت عبارت اند از: شهرک صنعتی شوط، پلدشت، شوط، ناحیه صنعتی قره ضیاء الدین، ماکو، شهرک صنعتی ماکو ۲، ایواوغلی، شهرک صنعتی ماکو، شهرک صنعتی کانی خوی، سیه چشمه

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت