شهرک صنعتی میانه ۲

شهرک صنعتی میانه ۲ واقع در استان آذربایجان شرقی است.

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی میانه ۲ عبارت اند از: شهرک صنعتی میانه ۱، میانه، شهرک صنعتی کاغذکنان، آقکند، ترک، ناحیه صنعتی ترک میانه، ماه نشان، شهرک صنعتی ماهنشان، شهرک صنعتی زنجان ۴ (دره لیک)، شهرک صنعتی ترکمانچای

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت