شهرک صنعتی مشهد ۵

شهرک صنعتی مشهد ۵ واقع در استان خراسان رضوی است.

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی مشهد ۵ عبارت اند از: شهرک صنعتی سنگ بست مشهد (کاویان)، رضویه، ملک آباد، شهرک صنعتی چرمشهر قزقان، مشهد، فریمان، شهرک صنعتی فریمان، شهرک صنعتی مشهد کلات گازرگاه، شهرک صنعتی بینالود، طرقبه