شهرک صنعتی قاین ۲

شهرک صنعتی قاین ۲ واقع در استان خراسان جنوبی است.

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی قاین ۲ عبارت اند از: قائن، شهرک صنعتی قاین، آرین شهر، نیمبلوک، ناحیه صنعتی خضری (شهید کاوه)، اسفدن، خضری دشت بیاض، زهان، قهستان، ناحیه صنعتی سرایان ۲

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت