شهرک صنعتی جلفا (هادی شهر)

شهرک صنعتی جلفا (هادی شهر) واقع در استان آذربایجان شرقی است.

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی جلفا (هادی شهر) عبارت اند از: هادیشهر، جلفا، ناحیه صنعتی زنوز، یامچی، زنوز، شهرک صنعتی سرامیکی مرند، شهرک صنعتی مرند، کشکسرای، سیه رود، شهرک صنعتی مرند ۲