شهرک صنعتی بیرجند ۲ (شهید رحمانی خوسف)

شهرک صنعتی بیرجند ۲ (شهید رحمانی خوسف) واقع در استان خراسان جنوبی است.

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی بیرجند ۲ (شهید رحمانی خوسف) عبارت اند از: ناحیه صنعتی خوسف، خوسف، خوسف، شهرک صنعتی بیرجند، بیرجند، آرین شهر، ناحیه صنعتی مود، مود، شهرک صنعتی سنگ سربیشه، شهرک صنعتی قاین ۲

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت