شهرک صنعتی اهرم

شهرک صنعتی اهرم واقع در استان بوشهر است.

بعضی از مکان های نزدیک شهرک صنعتی اهرم عبارت اند از: اهرم، ناحیه صنعتی دشتی، ناحیه صنعتی بنه گز ، دلوار، شهرک صنعتی دلوار، شهرک صنعتی خورموج، ناحیه صنعتی چغادک، چغادک، کلمه، شهرک صنعتی بوشهر ۲