بالابر مفصلی

بالابر مفصلی برای رسیدن به ارتفاعات و به خصوص ارتفاعات بالای سر ماشین آلات، تجهیزات و دیگر موانع به ویژه در سطوح معین و معابر باریک استفاده می شوند یا برای موقعیت های بالایی که به آسانی نزدیک شدن به آن ها توسط بالابر بوم تلسکوپی امکان پذیر نیست. بیشتر ماشین ها صفحه گردانی دارند که می توانند ۳۶۰ درجه در هر جهتی بچرخند و از حالت عمودی تا افقی آسان تر در موقعیت خود قرار گیرند. طراحی و ساخت آنها به گونه ای است که دارای کنترل نرم و بالابری سریع و رانندگی با سرعت مناسب هستند. بالابر مفصلی در دامنه وسیعی از کاربردها شامل ساختمانی، برقی صنایع، رنگ کاری و موارد متعدد دیگری استفاده می شود.

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت