مونتاژ تاورکرین

تاور کرین ها معمولا به منطقه ساخت و ساز با ۱۰ تا ۱۲ تریلر آورده می شوند.

از جرثقیل سیار برای مونتاژ کردن بازو و بخش ماشین آلات استفاده می شود.

بنا که پایان یافت زمان آن رسیده است که جرثقیل پایین آورده شود که فرآیند برعکس می شود و باز می کنند.

قطعات کمپرسور هوا قطعات لیفتراک قطعات بالابر


خدمات پردیس صنعت